Verification API

Verification API Giới thiệu Tingting Verification API cho phép bạn tích hợp tính năng xác thực số điện thoại vào website hoặc mobile app của bạn một cách dễ dàng và nhanh chóng. Tingting verification api hỗ trợ gửi mã OTP thông qua các kênh như: SMS, Voice, Zalo giúp bạn tối ưu chi phí. […]

Voice API

Tingting Voice API Giới thiệu Tingting Voice API cho phép bạn gửi nội dung thông báo, mã OTP, hoặc các thông tin khác tới số điện thoại của khách hàng thông qua kênh thoại Voice. Bạn có thể tích hợp với Voice API bằng nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau như: PHP, .Net, Java, […]

Zalo ZNS

Tingting ZALO API Giới thiệu Tingting ZALO API cho phép bạn gửi thông báo tới số điện thoại của khách hàng thông qua kênh Zalo. Khách hàng sẽ nhận được thông báo trên ứng dụng Zalo của khách hàng. Bạn có thể tích hợp với Zalo API bằng nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau […]

Tingting SMS

Tingting SMS API Giới thiệu Tingting SMS API cho phép bạn gửi tin nhắn tới số điện thoại của khách hàng thông qua kênh SMS Brandname. Bạn có thể tích hợp với SMS API bằng nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau như: PHP, .Net, Java, NodeJS, Python,… Tingting SMS API hoạt động trong cả […]