Developer hub

Xây dựng và tạo ra các trải nghiệm làm hài lòng khách hàng với các API đa kênh mạnh mẽ

Tài liệu API

Tích hợp với các API: SMS, Voice, Zalo ZNS

Verification widget

Tài liệu hướng dẫn tích hợp verification widget vào website, mobile app để xác mình số điện thoại

SMS API

Tài liệu mô tả SMS API

Zalo ZNS

Tài liệu mô tả các gửi tin nhắn thông qua kênh Zalo

Voice API

Tài liệu mô tả Voice API