Microsoft
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ID người gửi là gì?

Id người gửi là tên hoặc ID mà tin nhắn của bạn được kích hoạt thông qua nền tảng của Kaleyra sẽ được nhìn thấy khi nhận được SMS trên thiết bị cầm tay. 

Điều này thường bao gồm 6 ký tự. 

Với những tiến bộ trong ngành SMS, giờ đây, bạn bắt buộc phải đăng ký các ID người gửi có liên quan của mình với nền tảng DLT trước khi bắt đầu sử dụng chúng, theo Cơ quan quản lý viễn thông Ấn Độ (TRAI).

viVietnamese