Microsoft
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Sự khác biệt giữa SMS đẩy và SMS kéo là gì?

Nói một cách dễ hiểu, Khi ai đó gửi cho bạn một tin nhắn SMS, điều đó có nghĩa là anh ta / cô ta đang đẩy SMS đến điện thoại của bạn. Khi bạn đang yêu cầu một số SMS từ người gửi và bạn nhận được tin nhắn tương tự, thì bạn đang kéo SMS từ người gửi đến điện thoại của mình.

Đẩy SMS:  Bất kỳ nguồn gốc tin nhắn nào từ máy chủ mà không có yêu cầu từ thiết bị di động người nhận là PUSH SMS.

Ví dụ: Bạn nhận được thông báo SMS về các ưu đãi, thông báo từ ngân hàng, thông tin số dư khi bạn rút tiền từ ngân hàng, v.v.,

Kéo SMS: Bất kỳ tin nhắn nào bắt nguồn từ thiết bị di động và được nhận ở đầu máy chủ và máy chủ phản hồi với thông tin có sẵn, thì đó là SMS ĐẦY ĐỦ.

Ví dụ: Bạn kiểm tra điểm bằng cách gửi yêu cầu đến 56677, Bạn kiểm tra số dư tài khoản ngân hàng của mình bằng cách gửi số tài khoản của bạn đến 51234, v.v.,

viVietnamese