Microsoft
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Tôi có thể gửi SMS bằng API của bạn không?

Có, bạn có thể. Bạn sẽ cần một khóa API để sử dụng API của chúng tôi. Để làm như vậy, hãy làm theo các bước bên dưới:

Để thêm API của riêng bạn, chỉ cần làm theo các bước bên dưới:

  1. Nhấp vào tùy chọn Nhà phát triển từ menu Bên. Chọn khóa API trong Nhà phát triển.

  2. Bây giờ, hãy nhấp vào nút ‘+ Mới’ được hiển thị ở góc trên cùng bên phải để tạo khóa API mới.

  3. Điền vào hộp thoại vừa xuất hiện bằng cách nhập Địa chỉ IP vào khoảng trống được cung cấp. Nhiều Địa chỉ IP có thể được nhập vào một danh sách được phân tách bằng dấu phẩy. Nếu bạn không muốn thêm các hạn chế IP, thì bạn có thể tạo khóa API mở để cho phép các cuộc gọi từ bất kỳ địa chỉ IP nào. 

  4. Nhấp vào Lưu để lưu lựa chọn. Khóa api sẽ được gửi đến id email đã đăng ký của bạn.

Khi bạn đã có khóa api, bạn có thể truy cập tài liệu dành cho nhà phát triển của chúng tôi và bắt đầu sử dụng các API của chúng tôi

Để gửi SMS bằng API của chúng tôi, hãy tham khảo

viVietnamese